Hopp til innhold

GBT FLOOR

INSTALLASJONSGULV - DATAGULV

Gulvplaten

En gulvplate for installasjonsgulv eller datagulv har et standardmål på 600 x 600mm. Spesialmål fra 200 x 400mm opp til 600 x 1200mm kan leveres.

Den ferdige platen inklusive overflate er 32 - 40mm avhengig av type kjernematerial og overflate.

Platen har lett fasede sider for å enkelt kunne håndteres i et ferdig lagt gulv. Sidene er påført kantband for å hermetiskt stenga platen og dermed gjøre den mer motstandsdyktig mot ytre påvirkning.

Undersiden er, avhengig av material, utført med en tynn aluminiumfolie eller kun primet. Platen kan dessuten forsterkes med en tynn stålplate på undersiden for mer ekstreme belastningskrav.

Gulvplatene kan enklest deles inn i to ulike materialkategorier;

- HDF Sponkjerne, oftest 38mm tykkelse, for datorhallar, tavlerom og øvrige tekniske rom der tillgjengeligheten under installasjonsgulvet er avgjørende.

De vanligste overflatene er antistatisk vinyl eller linoleum. Platen kan forsterkes med en stålplate i bunn.

- Kalsiumsulfat, også kalt inert plate, er et dødt, ubrennbart materiale, 30 - 36mm tykkelse. Bruksområdet er framfor alt kontor, butikker, kjøpesentre, skoler, messer og utstillinger samt offentlige miljøer som bibliotek, muséer og kunsthaller der lydkrav, lastkrav og ulike typer av overflater er dominerende.

Råvaren som nesten samtlige gulvprodusenter benytter, kommer fra to leverandører i Europa. Dette innebærer at valget av gulvprodusent avgjør kvalitet på den ferdige platen. 

For kalciumsulfatplaten finnes ingen begrensninger i valget av overflate. Vanligste er løslagt tekstil. Da leveres platen utan overflatesjikt, kun primet og tekstilflisene legges på plassen. Parkett, keramisk plater eller naturstein type marmor eller granitt er også vanlige.

Parkettgulv krever en ekstra tanke i forbindelse med prosjekteringen.

I Norden, med stor forskjell i luftfuktighet mellom vinter og sommer, er det uheldig å benytte parkett med oljet overflate. Den oljede overflaten er åpen for påvirkning fra fukt og kommer derfor å bevege seg mye i løpet av året. En oljet overflate er dessuten mindre bra for innemiljøet siden oljen konstant avgir miljø- og helsemessig skadelige produkter. Et oljet gulv har dessuten høye vedlikeholdskostnader ettersom gulvoverflaten de første årene må oljes kontinuerlig for å mettes og bli slitesterk.

Spengskissen viser gulvplaten med kjerne av spon eller kalsiumsulfat, overflatesjikt, kantlister samt aluminiumsfoliert eller stålplateforsterket underside.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook